Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan

Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan

Segenap keluarga besar dan pengurus Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan (4 Januari 2023) dan Hari Raya Kuningan (14 Januari 2023).

Semoga semangat dan tuntunan Dharma akan selalu menyertai kita dalam menjalani Swa Dharma kita di tahun yang baru.