Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan

Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan

Segenap keluarga besar dan pengurus Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan (16 September 2020) dan Hari Raya Kuningan (26 September 2020).

Kebajikan dan kebenaran itu memenuhi semesta ini, ia tidak terikat oleh apapun, ia tidaklah milik perseorangan, kelompok pun ras tertentu, ia antara ada dan tiada. ia akan muncul menampakkan dirinya dalam perbuatan manusia yang bajik dan benar, namun ia sungguh-sngguh tiada dalam hati dan perbuatan manusia-manusia yang berhati kotor dan jahat. (Sarasamucaya Sloka 43)