Selamat Hari Raya Galungan (14 April 2021) dan Kuningan (24 April 2021)

Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan April 2021

Segenap keluarga besar dan pengurus Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan (14 April 2021) dan Hari Raya Kuningan (24 April 2021).

Kapan pun dan dimanapun pelaksanaan Dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma merajalela, pada waktu itulah Aku Sendiri menjelma, wahai putera keluarga Bharata (Bhagavadgita, 4.7)