Selamat Hari Waisak, 2566 BE

Selamat Hari Waisak, 2566 BE

Segenap Keluarga Besan dan Pengurus Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI) mengucapkan Selamat Hari Suci Waisak, 2566BE kepada saudara-saudara kami yang merayakan. Semoga TriSuci Waisak mengingatkan kita kepada ajaran Buddha untuk selalu menaklukan ego dalam diri dan mengutamakan kepentingan bersama demi Indonesia Maju.