Selamat Galungan dan Kuningan 2020

Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan

Segenap keluarga besar dan pengurus Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan (19 Februari 2020) dan Hari Raya Kuningan (29 Februari 2019).

Kapan pun dan dimanapun pelaksanaan Dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma merajalela, pada waktu itulah Aku Sendiri menjelma, wahai putera keluarga Bharata (Bhagavadgita, 4.7)